Skip to main content

Pintakäsittelyyn panostetaan monessa maassa enemmän kuin Suomessa. Maailmalla on viimeisen vuosikymmenen aikana havahduttu pintakäsittelyn merkitykseen ja ymmärretty, että pintakäsittelyyn panostamalla voidaan parantaa laatua, pidentää tuotteiden elinkaarta sekä saada aikaan mittavia säästöjä.

Korroosion aiheuttamat ongelmat syntyvät yleensä hitaasti ajan saatossa. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miksi aihe päätyy harvoin tiuhaan tahtiin vaihtuvien päättäjien agendalle. Maailmalla korroosioneston tärkeyteen on pikkuhiljaa havahduttu, mutta Suomessa ei vielä ole havaittavissa merkittävää aktivoitumista asian suhteen.

Teemaan olisi kuitenkin hyvä tarttua niin valtioiden kuin yritystenkin johdossa, sillä korroosio voi pahimmillaan aiheuttaa suuria kulueriä sekä valtavia vahinkoja niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Korroosio voi johtaa tuotannon seisokkeihin, asiakasmenetyksiin ja valtaviin korjauskustannuksiin. Silti kannustin korroosioneston kehittämiseen tulee usein muualta kuin näistä ilmiselviltä tuntuvista syistä.

– Monesti motivaatio pintakäsittelyyn panostamiseen kumpuaa siitä, kun yritysten asiakkaat osaavat vaatia parasta mahdollista kokonaislaatua, eli kun kilpailutilanne on niin kova, että jokaisen yksityiskohdan on oltava huolella viimeistelty, tuumii LSP:n toimitusjohtaja Tuomas Heikkilä.

Korroosio aiheuttaa vuosittain miljardien kustannukset

World Corrosion Organizationin julkaisun mukaan korroosio aiheuttaa vuosittain kaikissa teollisissa valtioissa kustannuksia, jotka ovat suuruudeltaan jopa 3–3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Olen lukenut joitakin arvioita, joiden mukaan Suomessa kyseinen prosentti olisi jopa lähempänä neljää. Tämä tarkoittaisi siis vuosittain miljardien eurojen kustannuksia, Heikkilä kertoo.

WCO:n mukaan nämä luvut ovat kuitenkin vain kustannuksista, jotka ovat suoraan liitettävissä korroosioon – eli kuluja korroosion vaatimista korjaus- ja huoltotehtävistä. Ne eivät kuitenkaan sisällä epäsuoria kustannuksia, kuten korroosion aiheuttamien ympäristöhaittojen, hukkaresurssien, tuotannon menetysten tai jopa henkilövahinkojen osuutta.

Kulujen lisäksi ympäristö- ja turvallisuushaittoja

Korroosion aiheuttamat menetykset eivät siis ole mitattavissa pelkästään rahassa. Dramaattisimmillaan ne ovat uutisia romahtaneista silloista, mutta muuten korroosiovahingot päätyvät harvoin otsikoihin.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitä tapahtuisi: vesijohtojen korroosion vuosi vedestä voi tulla juomakelvotonta tai syöpynyt viemärilinja voi aiheuttaa ympäristökatastrofin, Heikkilä selvittää.

Iso osa näistä kustannuksista voitaisiin ehkäistä panostamalla pintakäsittelyn materiaaliin ja laatuun. Korroosioasiantuntijoiden mukaan korroosion aiheuttamista nettokuluista voitaisiin vuosittain säästää jopa 20–25 prosenttia panostamalla korroosionestoon.

– Yleisesti korroosion haittoihin on WCO:n mukaan kiinnitetty huomiota korkean riskin aloilla kuten lentokoneteollisuudessa. WCO:n kanta on, että päättäjien ja yritysten olisi viimein havahduttava siihen, että myös muilla aloilla asiaan on syytä tarttua.

Pintakäsittely voi ratkaista tulevat kaupat -artikkelistamme voit lukea lisää siitä, miksi pintakäsittelyyn kannattaa panostaa.