Skip to main content

Usein unohdetaan, että pintakäsittely tulisi huomioida jo tuotteen  suunnitteluvaiheessa. Pinnoitteen laatuun vaikuttavat nimittäin monet muutkin asiat kuin itse pinnoitusprosessi: merkitystä on myös metallilla, tuoterakenteella, valmistusmenetelmällä, kuljetuksella, varastoinnilla ja asennuksella.

Monesti pintakäsittelyn ajatellaan olevan autuaaksi tekevä asia, joka saa tuotteen kuin tuotteen kestämään kulutusta ja aikaa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä paras mahdollinen pintakäsittely ei synny ainoastaan pintakäsittelemällä. Paras ja kestävin mahdollinen pinta saavutetaan, kun tuotteen pintakäsittely otetaan huomioon sekä jo kaikissa pintakäsittelyä edeltävissä vaiheissa että kaikissa sen jälkeisissä vaiheissa.

Perusongelmina tiedon puute ja pitkä tuotantoketju

Ensinnäkin pintakäsittelyä vaativia metallituotteita on valtavan paljon erilaisia aina paistinpannuista auton osiin, joten suunnittelijat eivät voi hallita kaikkien erilaisten tuotteiden vaatimuksia. Siksi heidän on vaikea myös arvioida, miten erilaisten tuotteiden pintakäsittely tulee onnistumaan. Ideaalitilanteessa pintakäsittelijää konsultoidaankin jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tällöin tuotteesta voidaan suunnitella sellainen, jolle on ylipäätään mahdollista tehdä erinomainen pinnoite.

Toisaalta vaikka suunnittelija osaisikin huomioida pintakäsittelyn, saattaa tilanne muuttua vielä matkan varrella. Tuotteiden valmistuksessa on nimittäin yleensä mukana alihankkijoita, joiden kilpailutus on armotonta ja katteet poljetaan monesti hyvin alas. Tällöin ainoaksi keinoksi kompensoida laskenutta hintaa saattaa jäädä edullisemman materiaalin käyttö. Tämä materiaali voi kuitenkin pintakäsittelyn näkökulmasta olla hyvin erilainen kuin suunniteltu materiaali, ja siksi hyvästä suunnitelmasta huolimatta pinnoitteesta ei saada parasta mahdollista.

Tuotteen laadun vaihtelun minimointi onkin pintakäsittelyn kannalta varsin tärkeää. Pintakäsittelylläkään ei nimittäin pystytä ihmeisiin – eihän materiaaleiltaan kakkosluokkaisesta autostakaan saada maailman laatuykköstä, vaikka sen pintakäsittely olisi tehty huippumerkkien standardeilla.

Pintakäsittelijän tietotaito on koko tuotannolle arvokasta

Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä kannattaa siis mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kysyä pintakäsittelijältä, miten kyseisessä tuotteessa voidaan jo ennen itse pintakäsittelyprosessia varmistaa paras pinnoitteen laatu. Pintakäsittelijä osaa kertoa, millaisiin osiin pinnoite ei välttämättä tartu riittävän hyvin – esimerkiksi tuotteen terävien särmien tai epätasaisen pinnan vuoksi.

Tuoterakenteen lisäksi pintakäsittelijän asiantuntemuksesta on hyötyä myös tuotteen materiaalin sekä sen pinnoitteen valinnassa. Pintakäsittelyn ammattilainen tietää, mitkä materiaalit sopivat parhaiten yhteen ja millainen pinnoite kestää parhaiten tuotteen kohtaamia olosuhteita.

Pinnoitteen laatuun ei siis vaikuta ainoastaan itse pintakäsittelyprosessi, vaikka toki sen merkitys lopputulokselle on suuri. Myös pintakäsittelyn jälkeisillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa pinnoitteen kestoon esimerkiksi suojaamalla tuote oikein kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Merkitystä on jopa sillä, miten tuote asennetaan: hellävarainen asennus ei kuluta tuotteen pintaa, kun taas kovakourainen työkalujen käyttö voi vahingoittaa pinnoitetta.

Vinkkimme parhaan mahdollisen pintakäsittelyn takaamiseksi:

  1. Konsultoi pintakäsittelijää jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.
  2. Huomioi pintakäsittely jo tuotteen valmistuksessa pintakäsittelijän vinkkien mukaan.
  3. Huolehdi, että tuote on suojattu oikein kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  4. Asenna tuote mahdollisimman hellävaraisesti.